Minirunde for Micro og G9 samt serieåpning for begge våre herrelag.