Vaktlister Pirates

Vi gjør oppmerksom på at etter årsmøtetvedtak:

”Boten” for ikke å møte på sine oppsatte vakter er på 800,- pga vanskeligheter med å skaffe folk på kort varsel.

Vi minner også om at evt bytter må skje innbyrdes, og erfaringsmessig er det enklest å bytte med de på samme lag. Men sjekk også vaktliste for NM.

Alle bytter må meldes til Egil Robbestad på mobil 9797 4040.