Nytt fra klubben

STATUS SKADETELEFONEN OG LISENSFORSIKRINGLukk
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/viken/nyheter/2020/oppmykning-av-koronaregler-for-norsk-idrett-fra-7.-mai/?fbclid=IwAR2HqW2nZCUQFCGc_ChpgEK-rib_h3ECIuu-bx4rigpN8Ol9mfeWaUQPEps

Her er en status fra Idrettens Helsesenter (IHS) på hva som skjer i forhold til lisensforsikringen og tiltak IHS og Skadetelefonen tar i forhold til korona-situasjonen.

Situasjonen rundt korona og tiltakene som myndighetene innfører/anbefaler endrer seg fra dag til dag. IHS/Skadetelefonen holder seg løpende oppdatert. Vi gjør dette for å sikre at det som gjøres via Skadetelefonen og behandlernettverket er i henhold til de råd som gis av Folkehelseinstituttet og øvrige helsemyndigheter. Disse tiltakene er innført slik at vi kan bidra til å forhindre smitte av utøvere, behandlere og medisinsk personell selv om noen av tiltakene kan oppleves som negative for enkelte utøvere.

Vi håper at alle som dette berører har forståelse for de tiltakene som innføres og hjelper oss til å bidra i den vanskelige perioden vi nå står midt oppe i, og som vi alle håper blir så kort som mulig.

Skadetelefonen:

Er åpen som normalt kl. 0900 – 2100 hver dag.

Forsikringsselskap:
Vi har løpende kontakt med forsikringsselskapene for å sikre den fleksibiliteten som trengs i den situasjonen vi står oppe i. Det at egentrening dekkes er ett eksempel på dette, men vi ser også at det oppstår mange «uvante» situasjoner rundt dette med egentrening som vi må løse i hvert enkelt tilfelle. Vi opplever at forsikringsselskapene er løsningsorienterte og at vi sammen med de finner gode løsninger for utøverne.

Behandling:
I dagens situasjon har de fleste behandlere stengt for konsultasjoner, og de fleste av disse er fysioterapeuter som normalt ser pasientene ofte. Spesialisthelsetjenesten med leger er unntatt, men også er her er det innført restriksjoner i forhold til smittevern. Dette betyr at skadelidte som av medisinske grunner trenger en fysisk konsultasjon får det, men at dette vurderes i hvert enkelt tilfelle slik at vi ikke bidrar til unødvendig kontakt.

For å sikre at skadelidte får behandling/råd om hvordan så gjør vi følgende:                                                                                                    

 • Alle som melder eller har en løpende skade blir oppringt av Skadetelefonen og får tilbud om konsultasjon på telefon/ Skype med fysioterapeut/ernæringsfysiolog +++
 • I disse konsultasjonene får skadelidte tilrettelagt trening og rehabilitering slik at vi er sikre på at de får tett oppfølging i forhold til sin egen skade og at rehabiliteringen utføres i henhold til beste medisin

Tilbakemeldingene fra utøverne så langt er meget positive.

Operasjoner:
I forbindelse med Covid-19 situasjonen i Norge vil det nå bli gjort endringer i operasjonsbestillinger fra Skadetelefonen etter at alle operasjoner frem til 26/3 ble stoppet.

Skadetelefonen går nå igjennom alle operasjonsbestillinger og eventuelle nye skader som krever operasjon, og vil gjøre en vurdering på hvilke medisinske konsekvenser utøver vil få hvis operasjonen ikke gjennomføres.

Der det er behov for at operasjon gjennomføres på medisinsk grunnlag, skal det bestilles operasjon i behandlernettverket.

Følgende forutsetning gjelder fra og med 27/3 for å gjennomføre et operativt inngrep:

 • Det er et krav om at retningslinjer gitt av offentlige myndigheter følges inkl. smittevern og forebygging
 • Det utarbeides en sjekkliste som må benyttes før inngrepet kan gjennomføres
  • Avklaring rundt smitte for utøver og familie
  • Reisevei – ønsker å bidra til at reising reduseres til et minimum
 • Inngrepet kan ikke gjennomføres før Idrettens skadetelefon har avtalt rehabilitering/opptrening hos en fysioterapeut i behandlernettverket
 • Operasjonsbestillinger skal følge vanlige rutiner med forhåndsgodkjenning av Skadetelefonen
 • Det skal ikke benyttes personell som ellers ville bidratt til Covid-19 bekjempelsen i det offentlige helsevesenet

Har dere noen spørsmål så ta kontakt:

Tlf: 987 02033
E-post: kundesenter@idrettshelse.no

Viderefører tiltakene for å begrense koronasmitte

Fredrikstad kommune følger regjeringens pålegg og opprettholder stengingen av skoler, barnehager, kino, idrettsanlegg etc. fram til og med mandag 13. april 2020.

Nasjonale myndigheter kunngjorde tirsdag 24. mars at tiltakene for å begrense spredning av koronaviruset videreføres. Dette innebærer blant annet at skoler, barnehager, idrettsanlegg, kino osv. i Fredrikstad vil holde stengt fram til og med 13. april 2020.

Samlet oversikt over alle nasjonale tiltak ligger her:


Status i Fredrikstad

– I Fredrikstad har vi så langt hatt 36 bekreftede smittetilfeller med koronavirus. Noen er allerede friskmeldt. Det er så langt god kapasitet på Sykehuset Østfold, og kommunens helsevirksomheter melder om at situasjonen per i dag er håndterbar. På landsbasis har vi så langt ikke sett den eksponentielle veksten i antall nye smittetilfeller som er sett i andre land. Vi kan dermed anta at tiltakene som ble iverksatt 12. mars har hatt effekt. Det er likevel for tidlig å puste lettet ut. Bekjempelse av koronaviruset krever at alle viser omtanke, holder avstand og følger helsemyndighetenes råd. Koronasituasjonen er en nasjonal dugnad, der vi alle må bidra for å begrense smitten, sier kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold.

En annerledes hverdag for elever og lærere
Flere Fredrikstadskoler har nå vært i gang med hjemme- og fjernundervisning i snart to uker. 
– Hjemmeundervisningen fungerer bedre og bedre for hver dag. Lærere og elever øver på bruk av nye metoder og ressurser i læringsarbeidet. Vi har fått god trening i bruk av digitale arenaer for samhandling og læring den siste uken, forteller direktør for utdanning og oppvekst Marianne Bekker.

Kultur og næring 
Regjeringens tiltak skal bidra til at vi klarer å etablere og opprettholde tilstrekkelig kapasitet i helsevesenet til å håndtere de ulike fasene av koronaepidemien. Samtidig rammes store deler av næringslivet svært hardt. Virksomheter i serveringsbransjen, treningssentre og tjenester innen kroppspleie etc. må fortsatt holde stengt. Kulturnæringen må avlyse arrangementer, og detaljhandelen mister kundegrunnlaget sitt.

– Konsekvensene av restriksjoner og nedstenginger er omfattende og svært krevende for næringslivet. Kundene er bedt om å holde seg hjemme, mange bedrifter er pålagt å holde stengt, mange har fått arrangementer avlyst, og mange store kunder – ikke minst i offentlig sektor – er opptatt med beredskapshåndtering og har mindre fokus på ordinær drift, anskaffelser og nye prosjekter. I tillegg til fokuset på å redde egen bedrift, opplever mange også et stort ansvar for sine ansatte i denne krevende situasjonen, sier ordfører Jon-Ivar Nygård.

– Regjeringen har allerede varslet flere tiltak for å støtte opp om næringslivets koronakrise. I formannskapet 19. mars ba jeg kommunedirektøren om å utrede forslag til lokal redningspakke for næringslivet i Fredrikstad, som et supplement til de nasjonale tiltakene, sier ordfører Jon-Ivar Nygård.

Alle må bidra i solidaritetsdugnaden 
– Tiltakene som er innført i kampen mot koronaviruset kan synes drastiske, for både innbyggere og næringsliv. Dessverre er det dette som må til for å bremse virusspredningen i tilstrekkelig grad. Skal helsevesenet vårt greie å hjelpe alle de som trenger det, må vi handle nå. Dersom alle blir syke på en gang, har vi rett og slett ikke nok sengeplasser eller helsepersonell til å gi tilstrekkelig helsehjelp, understreker kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold.

– Skal vi klare å stoppe spredningen av koronaviruset, må alle bidra. Barn, ungdom, voksne og eldre må bli med på laget, og følge påleggene fra nasjonale myndigheter. Tiden er inne for å vise at vi stiller opp for hverandre og blir med i solidaritetsdugnaden. Vis omsorg, men hold avstand, avslutter ordfører Jon-Ivar Nygård.

Fem enkle huskeregler:

 • Vask hendene grundig og ofte med såpe og vann
 • Hold over en meters avstand til andre når du er ute og to meter når du er inne
 • Ha god hoste- og nysehygiene
 • Respekter gjeldende regler for karantene og isolasjon
 • Vær mer hjemme – Dette er ikke tiden for å samle seg i grupper, verken på fotballbanen eller i sosialt lag

Vennlig hilsen

Virksomhet idrett

Kulturetaten – Idrett

Fredrikstad kommune

E-post: idrett@fredrikstad.kommune.no

Kommune
Facebook
Twitter
Twitter

Vi gjør oppmerksom på at dette ikke er en privat e-postadresse. Både inngående og utgående e-post blir vurdert for ev. offentlig journalføring i kommunens sak-arkivsystem.

Denne e-posten (inkludert vedlegg) er kun beregnet for mottakerne. Hvis du har mottatt denne e-posten ved en feil, vennligst gi oss beskjed omgående via e-post eller telefon og slett denne meldingen fra systemet.

Hei alle innebandyvenner.

Håper det går bra med dere i disse Coronatider.

Her kommer en liten oppsummering av hva som har skjedd og hva som kommer til å skje i tiden fremover.

Som dere sikkert har fått med dere på vår hjemmeside så er alle serier, minirunder, aktivitetsrunder og regionscupen avlyst. Det blir ikke mere aktivitet denne sesongen og det blir dessverre ikke kåret noen vinnere.

Håpet og målet må være at vil klarer å komme i gang med aktiviteter til høsten igjen.

Utviklingskonsulenten vår, Nina Andreassen, blir permittert i 80% fra mandag 23 mars. Det vil si at hun ikke får gjort så mye fremover. Akkurat nå er det jo full stopp i aktiviteter, men hun har også en del papirarbeider å utføre. Hun har et ønske at dere allerede nå tenker litt lengre frem enn vanlig og kommer med ønsker til henne om det deres klubb skal gjennomføre og den hjelpen dere ønsker slik at hun kan få lagt en god plan for å hjelpe flest mulig.

Daglig leder, meg, blir permittert i 40% fra mandag av og selv om vi nå går inn i en roligere periode må jeg forholde meg til at alt er som normalt til høsten og det er ganske mye som skal på plass

Regionstinget:

Regionstinget er utsatt på ubestemt tid. Etter at NIF bestemte at alle årsmøter for idrettslag kan utsettes frem til 15 juni vil regionstinget bli holdt etter denne fristen. Dette vil bli diskutert på neste styremøte og regionene har også kontakt med forbundet på dette slik at seksjonsårsmøtet blir holdt før forbundstinget som er satt til 5 september. Invitasjon kommer J

Forbundet har satt alt på vent til over påske så de kommer ikke med noen ny informasjon før det. Men er det noe dere lurer på så ikke nøl med å ta kontakt med styret, Nina eller meg.

Ønsker dere alt vel og ha god kontakt med medlemmene i klubben og så håper vi at viruset forsvinner veldig fort og vi begynne med det vil elsker mest: Innebandy J

Med vennlig hilsen

Sør-Øst Bandyregion

Per Christian Westreng

Daglig leder