Norsk idrett har idrettsglede for alle som visjon, og NIFs formål er å arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov, og uten å bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling. Norsk idrett står sammen når vi sier #STOPP til rasisme, kjønnshets, homohets og alle andre former for diskriminering.


St. Croix IBK støtter selvsagt dette. Klubben vår begynner å bli stor, vi er godt over 100 medlemmer. Vi er alle forskjellige og når så mange skal være under samme tak kan det oppstå gnisninger, misforståelser og små konflikter. Dette kan være ting det er vanskelig å ta opp med rette vedkommende, eller gruppe. Det ønsker vi å gjøre noe med. Vi vil at alle skal føle seg velkommen og ivaretatt, å være en i gruppen og ikke en som står litt utenfor. Vi har engasjert et bindeledd mellom spillere, trenere, foreldre/foresatte og styret.

Miljøkontakt mail: ceso81@hotmail.com

Styret i St Croix IBK har derfor besluttet å utnevne en miljøkontakt. MK i St Croix IBK kan kontaktes «over lav terskel» og kan hjelpe deg/dere med å kontakte rette vedkommende eller gruppe. Dette kan gjøres anonymt om det er ønskelig. Miljøkontakten har taushetsplikt over for alle andre enn de berørte parter.  Det vil ikke bli ført noen logg av samtalene, det blir mellom deg/dere og MK. Hva trenere og styre angår plikter vi å hjelpe MK med korrekt informasjon og en god dialog. Er det spesielle forhold som trenger tilrettelegging så skal saken diskuteres og ordnes opp i så raskt som mulig.  Ved mistanke om direkte lovbrudd må selvfølgelig styreleder kontaktes.

Chanett Spro Kristoffersen.

Er et kjent ansikt for veldig mange i klubben. Har vært inngifta medlem i klubben i ca. 15 år, ble innebandymamma i 2006/7 og lagleder for laget til egne barn i 2012 og var det i noen år, før ho måtte gi seg p.g.a. jobb situasjonen. Har til tider steppet inn som lagleder ved behov. Jobber i Meny på Begby.

De som kjenner Chanett vet at ho en er person som lett kan snakke med alle. Ho er en utadvent person, men også med egenskapen av å kunne lytte og sette seg inn i situasjoner/problemer. Chanett var det første navnet som dukket opp på blokken når miljøkontakten kom opp til diskusjon. Ho takket heldigvis ja.


Chanett kan treffes på mail: ceso81@hotmail.com eller tekstmelding mobil: 99 55 44 07.


Ett nytt tilbud i klubben.

Vi ønsker LYKKE TIL i rollen som miljøkontakt og takker for at du gir din tid til klubben og medlemmene.

Vi i styret, trenere og lagledere ønsker så klart at dere slår av en prat med oss og fortsatt ta ting direkte med rett vedkommende. Men vi ønsker å tilrettelegge for denne mulighet som et tillegg til – ikke istedenfor – den gode dialogen vi allerede har i klubben.

Vi vil gjerne ha en transparent klubb der vi alle kan trives. Litt som Kardemomme by 😉

Med hilsen styret i St. Croix IBK.

Print Friendly, PDF & Email