Styret og roller 2024-2025

St. Croix IBK:  st.croixibk@outlook.com

Egil Robbestad

Leder

mobil: 979 74 040
e-post: egil.stcroixibk@outlook.com

Ingrid Kathrine Tønsberg

Nestleder

mobil: 932 72 395
e-post: Ingridkathrine@hotmail.no

Jørn Brevik

Arrangør ansvarlig/styremedlem

mobil: 950 15 587
e-post: jorn.stcroixibk@outlook.com

Anja Ø. Bekkelund

Kasserer/Styremedlem

mobil: 97 88 75 87
e-post: anja.stcroixibk@outlook.com

Fiona Pereira Arnesen

Styremedlem

mobil: 415 26 204
e-post: fiona.stcroixibk@outlook.com

Geir Karlsen

Styremedlem

mobil: 922 08 705
e-post: geir.stcroixibk@outlook.com;
Henrik Helfredsen

Spillerrepresentant

mobil:
e-post:


Valgkomite:

Hanne Isegran

Stein Morten Johansen

Kontrollkomite’:

Neville Pereira

Kristoffer Mathisen

Print Friendly, PDF & Email