Årsmøtet 2020, den 25 i rekken ble historisk, da Korona pandemien stengte ikke bare idrettsnorge, men hele verden ned. Veldig mye foregår nå digitalt, så også vårt årsmøte. Dette foregikk på plattformen TEAMS. Vi hadde tyvstartet og hatt noen møter der tidligere, så var klar over hvilke fallgruver vi kunne gå i. Denne gangen fikk alt veldig bra 🙂 Kortfattet resymé kommer her.

Styret 2019 – 2020 har bestått av: 

 
Leder: Fiona Pereira Arnesen 
Nestleder: Egil Robbestad 
Kasserer: Ulrica Fleen  
Styremedlem: Geir Karlsen 
Styremedlem: Jørn Brevik 
Styremedlem: Lars Melby 
Varamedlem: Line Bremtun 
Spillerepresentant med 
talerett uten stemmerett: Daniel Berg Olsen 
Valgkomité: Kristine Løken 
Styret har hatt månedlige møter gjennom hele sesongen, og noen ad-hoc møter med et utvalg styremedlemmer i diverse sammenheng både elektronisk og personlig oppmøte.  

Klubben har hatt lag med seriespill i mikro, G/J-9, G-13, damelag i 2. divisjon og to herrelag i 2. og 3. divisjon. 

Klubben har denne sesongen hatt 7 stk. aktive dommere:

(Geir Karlsen, observatør), Fiona Pereira Arnesen, Jørn Brevik, Trond Olsen, Roy Kristoffersen, Tommy Eriksen, Aleksander Stiansen.  

 • 12.-14. april ble årets 8. Pirates Cup gjennomført. Vellykket som vanlig, og hvor vi hadde med G/J9 lag og G11 lag som kom på 2. plass 
 • 30.mai til 2.juni reiste vi til Falun på Jalas cup. Vi reiste med G11, dame og herrelaget og bodde på hotell i byen, ca 70 stk. Det fungerte veldig bra, da vi fikk en samlet gjeng til alle måltider, deltok som heiagjeng for hverandres lag. Mange foreldre fra G11 ble med på turen, og de ble invitert med til felles pizzakveld på hotellet. Det ble en veldig hyggelig opplevelse. Roy og Ronny var sjåfører til en dobbelt-dekker buss, noe som gjorde det mulig for oss å rekke alle kamper. 
 • Klubben arrangerte en felles sommeravslutning for hele klubben i Borgehallen gjennom en sommer-mix turnering tilsvarende jule-mix. Vi fikk samlet nærmere 101 stk spillelystne barn, voksne og foresatte som koste seg med grillmat, vafler og drikke. Dette viste seg å bli en god avslutning hvor alle hadde mulighet til å delta. Dette ville vi veldig gjerne fortsette med. Det er tydelig at slike arrangement er med på å skape god klubbkultur samt godt samhold med mellom foresatte og klubbmedlemmer.  
 • 8.-9.juni gjennomførte vi et planleggingsmøte i Strømstad Spa hotell. Det viste seg å bli et meget vellykket heldagsmøte, hvor vi fikk jobbet godt med planlegging for neste sesong, ny felles plattform Teams ble introdusert og bygd videre på og vi jobbet frem vårt flotte års-hjul som vi har fått mye gode tilbakemeldinger på fra forbundet og utviklingsprosjektet.  
 • På bakgrunn av den gode planleggingsdagen og godt produsert års-hjul samt vår nye satsningsområde på A-lagstrenere ble St. Croix valgt ut i et pilotprosjekt om klubbutvikling via Norges bandyforbund. Målet er å utvikle klubben ved riktig styrearbeid, videreutvikle trenere, lagledelse og spillere, beholde våre medlemmer samt rekruttering av nye. Vi fikk hjelp fra prosjektet til å rekruttere inn 3 nye A-lags trenere som også skulle være spillere på A-laget fra Sarpsborg innebandyklubb. Disse guttene har klart å bygge et godt A-lag samt rekruttere inn mange til både A og B-lag. I løpet av denne sesongen har de skapt engasjement fra spillere i hele klubben og klart å komme seg ubeseiret gjennom serien. Vi er stolt av utviklingen klubben har hatt på så kort tid ved hjelp av denne satsningen.  
 • Klubben har i regi av utviklingsprosjektet gjennomført trener 1 velkommen til innebandy ved Marcus Nilsson, undervisningsansvarlig i forbundet. Dette ble gjennomført i kantinen i Borgehallen og i hallen, og var et meget vellykket kurs, synd at vi var få til stede til tross for mange påmeldte. Vi høster erfaringer fra dette til neste kurs. 
 • Det ble også gjennomført utvikling og oppfølging av trener 2 kurs ved Helge Branting fra forbundet som er ansvarlig for kursing av trenere. Det var også meget bra, hvor trenere skulle forberede kamp og presentere dette, deretter ble A-lags kamp spilt og evaluert etterpå. Kurset ble også holdt i Borgehallen, møterom og hallen.  
 • Rett etter Pirates cup måtte vi rekruttere inn to nye trenere og tre assisterende trenere til mikro og G9 laget vårt som mistet Line Nilsen, samt to assisterende trenere. Vi føler oss heldig som har fått inn Arnhild og Roger Iversen, samt Martine Iversen, Pål Kristoffersen og Lars Melby. På tampen av sesongen har vi også fått inn Kira Jacobsen og Christoffer Passerud som vi også føler er et godt tilskudd til denne viktige gjengen.  
 • Vi deltok på Plankecup i september med G12 laget, damelaget og herrelaget.  
 • I slutten av august til september ble det holdt 5 ukers gratis innebandykurs for de yngste for å rekruttere inn til microlag med avsluttende miniturnering i Borgehallen i november. Det var igjen vellykket prosjekt hvor vi fikk flere yngre spillere, 35 på det meste. Trenerne har hatt stor suksess med denne gjengen som ser ut til å vokse. De har meldt på både G7 og G9 lag til minirundene, i tillegg vært med på serie for G9. Det har vært en travel sesong for denne gruppen men vi ser tydelige tegn til utvikling med masse kamptrening.   
 • Trenere fra G11/13 er fremdeles Jørn Brevik, en velfungerende assisterende trener Karl Richard Spitz, Kjell-Christian og Roy Kristoffersen når han kan samt viktige lagleder og reservekeeper «Zalo» Egil Robbestad.  
 • A-lag for herrer har som nevnt tidligere hatt stor fremgang med rekruttering av spillende A-lags trenere. De har skapt stor utvikling i hele spillergruppen på både A og B-lag. Trenere er Marcus Hanstad, Ola Olaussen og Jon-Andreas Kristiansen med god administrativ hjelp i lagleder Geir Karlsen. Med seier i serien, rykker herrelaget opp til 1. divisjon. Vi ser frem til å planlegge sesongen mot dette.  
 • B-lag for herrer spiller i 3 divisjon og er en god blanding av A&B-lags spillere, samt tidligere G17 spillere under ledelse av Jørn Brevik, lagleder Henrik Helfredsen og Geir Karlsen. Dette laget har hatt stor vekst denne sesongen og det ligger an til at vi melder inn 2 herrelag til neste sesong, 2. og 3 lag.  
 • Damelaget spiller fremdeles i 2 divisjon og sliter med å beholde og rekruttere nye spillere, men de har ikke gitt opp. Aleksander Enholm og Jørgen Tvete Aabol trenere, med fremdeles engasjerte lagledere Neville Pereira og Ronny Bremtun.  
 • Referat fra kamper på damelaget har ikke vært prioritert denne sesongen igjen, noe som er veldig leit siden vi da ikke har status på «Poengplukkere», «årets spiller» eller «årets fremgang». Jeg håper dette kan være på plass før sesong slutt da dette er meget viktig for spillerne. Trenere må bestrebe å skrive referat fra kampene da dette stort sett er den eneste plattformen de får se og høre om deres prestasjoner på kamper og treninger. Dette må vi få en bedre struktur på neste sesong.  
 • 2.12.19 Jule-mix med ca.100 spillere. Det ble et meget vellykket arrangement, og vi lykkes med å opprette mange lag slik at det ikke ble for mange på hvert lag. Det var veldig skuffende at kun en fra A-laget møtte opp, noen fra B-laget. Her har vi håpet på at disse skal møte opp og være forbilder for de yngste. Dette må formidles bedre ut til alle medlemmene våre. Dette er med på å bygge god klubbkultur og bekjentskap med klubben og er med på å få rekruttert inn fler til klubben. Vi fikk rekruttert inn til både damelag og de yngste.  
 • I februar igjen deltok St. Croix på barneidrettens dag i Østfoldhallen v/ Egil Robbestad, Ulrica Fleen, Jørn Brevik, Fiona Arnesen, Marthe Brevik og flere fra G13 laget og sørget for at klubben fikk 3000,- i støtte samt veldig godt kiosksalg. Godt jobba og godt profilert for klubben vår! NB! Husk «flyers». Tror vi hadde rekordsalg på vafler, pølser osv.  
 • Ressursfest ble gjennomført i februar for styret, lagledelse og bidragsytere for klubben på lokalet til Sellebakk fotballklubb. En meget vellykket sammenkomst, hvor man tar seg tid til å ta en pust i bakken og bli kjent med hverandre, og ikke minst vise takknemlighet for alle som bidrar til vekst og et godt miljø i klubben. Dette er en meget viktig sammenkomst og tradisjon som jeg føler er viktig for alle som bidrar til klubben, hvor man har tid til hverandre og blir bedre kjent.  
 • Så kom Coronavirusepidemien og sesongen fikk en brå slutt som endte med at vi ikke fikk gjennomført Pirates cup, mistet oppdraget vi skulle hatt med NM, Stavanger cup og regions cup. Dette medførte et stort økonomisk tap for klubben, samt trist å ikke få mulighet til å reise på cup.  
 • Styret har hatt mye møtevirksomhet rundt planlegging av NM som har bydd på store utfordringer i forhold til samarbeid med forbundet. Dette har tappet oss for krefter men med god ekstern hjelp fra Karl Richard Spitz kom vi veldig godt ut av det. Det var synd vi ikke fikk gjennomført arrangementet men vi satser på at vi får førsteretten til neste års NM og ser frem mot det.  
 • Kontrakt med vår utstyrsleverandør Salming går ut i juni 2020 og det forhandles om nye samarbeidspartnere for 2 + 1 år. Det står mellom Norsk bandystore (NBS) og Salming.  

Dugnader gjennom sesongen: 

 • Kakesalg i oktober 2019 for klubben. Ved salg over 20 bokser gikk 10,- per boks til laget 
 • Pizza og kino-lodd er gjennomført med tilbud om å selge et ekstra for nedbetaling av Faluntur 
 • Klessalg Be4U ble også gjennomført som et prøveprosjekt for de som ønsket å selge for egen nedbetaling til Stavanger cup. 
 • Kioskdugnad har vist seg å være et veldig vellykket prosjekt som gir oss stabil og jevn innkomst. Det gir oss god kultur for klubben vår å ha kiosk i egen hall.  

Denne sesongen har alle lag bidratt til dugnaden pizza og kino-lodd da dette er en dugnad som viser seg å være mer gjennomførbar for alle. Det kan tenkes med bedre planlegging og organisering av klessalg, gjennomføres dette til høsten også.  

Jeg syns vi har hatt et fantastisk og hektisk år. Ekstra hektisk har det kanskje vært pga. planlegging av NM, jobb med kiosk og kioskvakter i tillegg til alle de faste arrangement.  Jeg er så takknemlig for å ha så kreative, engasjerte og herlige styremedlemmer, trenere og lagledere i klubben samt positive spillere/medlemmer som gjør klubbdrift spennende. 

Tusen takk for en super sesong så langt!

Det nye styret: https://stcroix.no/?page_id=540

Print Friendly, PDF & Email