Norges Bandyforbund avlyser all aktivitet på regionalt og nasjonalt nivå i sine tre idretter bandy, innebandy og landhockey med øyeblikkelig virkning. Det vil derfor ikke være trening i Borgehallen før ny beskjed blir gitt. Vi beklager dette, men ser jo at det er det eneste riktige i denne situasjonen. Mer info vil komme her eller gjennom trenerene så så snart vi vet mer.

Norges Bandyforbund avlyser all aktivitet på regionalt og nasjonalt nivå i sine tre idretter bandy, innebandy og landhockey med øyeblikkelig virkning. Det vil derfor ikke være trening i Borgehallen før ny beskjed blir gitt. Vi beklager dette, men ser jo at det er det eneste riktige i denne situasjonen. Mer info vil komme her eller gjennom trenerene så så snart vi vet mer.
Print Friendly, PDF & Email