Idrettens koronavettkurs
Norges idrettsforbund har utarbeidet et fellesidrettslig e-kurs om koronavett. Idrettens
koronavettkurs er et smittevernkurs for utøvere. Kurset er for utøvere fra 13 år og oppover, og
foreldre eller foresatte til utøvere opp til 12 år. Foresatte må legge inn egne barn i sin profil i
Minidrett for at utøvere på 13-14 år skal kunne ta kurset.
Kunnskap om smittevern i idrettsdeltakelse er et effektivt våpen mot smittespredning og avgjørende
for at vi kan ha idretten i gang over hele landet. Kurset gir deg grunnleggende smittevernkunnskap
for å kunne drive idrettsaktivitet.
E-kurset er obligatorisk. Når du har gjennomført e-kurset, må du vise frem kursbeviset for
idrettslaget v/lagleder. Fristen for å gjennomføre kurset er snarest mulig eller innen utgangen av
september.
Dersom du allerede har tatt «Fotballens koronavettkurs», trenger du ikke å gjennomføre dette kurset
i tillegg.
Du finner kurset her:
https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/koronavettkurs/
I tillegg til å ta kurset, bør du gjøre deg godt kjent med Norges Bandyforbunds koronavettregler og
idrettsforbundets nettsider om koronaviruset.
Takk for at du bidrar til å spre kunnskap om smittevern og bidrar til å kunne holde
idrettsaktiviteten i gang!
Med vennlig hilsen
Norges Bandyforbund

Print Friendly, PDF & Email