Forbundsstyret har besluttet at sesongen 2019/2020 i bandy, innebandy og landhockey er avsluttet.
«Dette er besluttet etter at den oppnevnte arbeidsgruppa har gjennomgått oversikten over ikke spilte kamper, idrettens lovverk, kontakt med kretser/regioner og klubber, og vurdert ulike mulighetsstudier. Med tanke på den svært uvisse koronasituasjonen har forbundsstyret vedtatt at nå må alle se framover til tiden etter koronalammelsen av samfunnet», sier president Erik Hansen.

Det har vært et mål for forbundsstyret å komme til en beslutning som gjelder alle. Alle serier og kvalifiseringer er like viktig. Vi vet ikke i dag om hvor mange uker og måneder det vil gå før idretten igjen kan tenke på organisert aktivitet. Nye sesonger må planlegges både i klubbene, kretsene/regionene og forbundet, kanskje med nye utøvere, studenter som har reist hjem, spillere som skal starte nye studier, familier som flytter og idrettsanlegg hvor tildeling av trenings- og kamptider skal fordeles.
Dette er bare noen av faktorene som har vært med i grunnlaget for beslutningen om å avslutte sesongen 2019/2020 på samme måte som blant annet ishockey og håndball. I disse tider er det viktig at helsedugnaden fortsatt opptar oss alle, at samfunnet tross alt fungerer og at vi ikke skal bruke mye tid og krefter på diskusjoner knyttet til avlysningen av aktiviteten fra og med 12. mars.

Avlysning av alle resterende kamper:
Alle resterende kamper avlyses pr 12.03.20. Dette gjelder absolutt alle kamper, være seg seriekamper, kvalifiseringskamper, sluttspill- og NM-kamper (inkludert finaler) osv. på alle nivåer i alle våre idretter.

Rangeringer:
Rangeringen i den enkelte serie, som er ferdigspilt pr. 12.03.20 er gjeldende, og medaljer og pokaler deles ut i henhold til det. I de serier som ikke er ferdigspilt og lagene har spilt likt antall kamper, er rangeringen pr. 12.03.20 gjeldende og medaljer og pokaler deles ut i henhold til det.

I de serier som ikke er ferdigspilt og lagene har spilt ulikt antall kamper, brukes et prinsipp som flere lagidretter nå benytter seg av:

Laget med høyest gjennomsnittlig poeng på antall spilte kamper, vinner serien. De resterende lagene i serien rangeres etter samme prinsipp. Pokaler og medaljer som er satt opp i disse seriene deles ut etter dette prinsippet.

Kvalifisering forbundsseriene innebandy (gjelder kun innebandy):
Kvalifiseringsspill mellom 1. divisjonene for menn senior og eliteserien for menn senior avlyses og vil ikke bli spilt.

Innebandyseksjonen utreder videre det som omhandler dette punktet. Vi vil komme tilbake med resultatet av dette arbeidet så snart saken er behandlet av Innebandyseksjonen og Forbundsstyret. Seksjonen er godt i gang med å gjøre disse vurderingene.

EuroFloorball Challenge og EuroFloorball Cup (gjelder kun innebandy):
Eliteseriemester senior menn og kvinner sesongen 19/20, tilbys som vanlig deltakelse i EuroFloorball Challenge eller EuroFloorball Cup, basert på invitasjon fra IFF.

For uttalelser, kontakt:

Erik Hansen
Tlf 905 49 012
President i Norges Bandyforbund

eller

Tomas Jonsson
Tlf 906 43 566
Generalsekretær i Norges Bandyforbund

Print Friendly, PDF & Email